Visi & Misi

Visi

Ke arah perkhidmatan jagaan yang selamat dan berkualiti.

Misi

Memastikan standard perkhidmatan jagaan kesihatan yang selamat, cekap dan berkualiti melalui pemantauan, perundangan, pengawalan dan pegawalseliaan.