Home / Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta


Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta

 Pengenalan

 Objektif

 Fungsi

 Carta Organisasi

 Maklumat UKAPS

 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 

               Akta 586 KPJKS 1998 (Bahasa Melayu)

               Act 586 PHFS 1998 (English)

 

 Governance Framework

    
Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan bagi Institusi Pengajian Tinggi dan Akta 586

 Pendaftaran, Kelulusan dan Pelesenan

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bilangan 1/2010

                     
Pelaksanaan Melaporkan Kejadian Tidak Dapat Diramal atau Tidak Dijangka dan Kematian Boleh Nilai Mengikut Peruntukan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586]
      Incident Reporting
      Notification of Assessable Death
   

 Lembaga Pelawat (Board of Visitors)

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 1/2012

            
Melaporkan Kes Ibu Hamil Berisiko Tinggi Kepada Klinik Kesihatan, KKM
   

 Senarai Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 1/2014

            
Garis Panduan Untuk Menubuhkan Atau Menyediakan Kemudahan Renal Transplan di Hospital Swasta
   

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 2/2014

           Penetapan Nisbah Pakar Nefrologi kepada Pesakit

 

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 1/2016: Rawatan Terapi Sel

 

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 2/2016

            
Garis Panduan Untuk Menubuhkan Dan/Atau Menyediakan Kemudahan Dan Perkhidmatan Water Immersion Dan/Atau Water Birth Di Hospital Swasta
   
 

 Laws & Medical Practitioners

 Garis Panduan Berkaitan

 

 Arahan Ketua Pengarah Kesihatan Bil 1/2018

             
Garis Panduan Untuk Menubuhkan Dan/Atau Menyediakan Kemudahan Dan Perkhidmatan Fototerapi Di Rumah Oleh Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 
   

 Arahan Am Menteri Kesihatan Bil 1 Tahun 2019

             
Garis Panduan Dan Peranan Lembaga Pelawat Hospital Swasta Mengikut Akta Perkhidmatan Dan Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta 1988 (Akta 586
   


 Arahan Am Menteri Kesihatan Bil 2 Tahun 2019

             
Permohonan Menyediakan Health Screening Booth Oleh Klinik Perubatan Swasta (Umum) Yang Berdaftar Di Bawah Akta 586  
   

 Arahan Am Menteri Kesihatan Bil 1 Tahun 2020

             
Self-Declaration Kemudahan Dan Perkhidmatan Screening Dan Triaging (S&T)Bagi Covid-19 Di Klinik Perubatan Swasta, Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Dan Hospital Swasta Yang Berdaftar Atau Berlesen Di Bawah Akta 586 
   

kembali

  Arahan Am Menteri Kesihatan Bil 2 Tahun 2020

             
Self-Declaration Bagi Menyediakan Health Screening Booth (HSB) Oleh Klinik Perubatan Swasta Yang Berdaftar Di Bawah Akta 586 
   

 

 

 


 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

https://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Cawangan_Kawalan_Amalan_Perubatan_Swasta