Home / BERSALIN-SENARAI SEMA


 

 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS (RUMAH BERSALIN SWASTA)

  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 1 (Perkongsian) 
  Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Renewal (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Renewal (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 5 (Pertubuhan Perbadanan & Perkongsian)
  Permohonan Borang 5 (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 8
   
  Permohonan Borang 9
   
  Permohonan Pindaan Perakuan dan Lesen
        Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
        Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 6
        Pinda Orang Yang Bertanggungjawab(OYB - JT)
        Pinda Orang Yang Bertanggungjawab(OYB - RMP)
        Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
        Pinda Kapasiti / Perkhidmatan
        Pinda Alamat Premis
        Pinda Alamat Usaha Niaga
        Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan /Lesen
        Pinda Nama Premis

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

https://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=BERSALIN-SENARAI_SEMA