HOSPITAL SWASTA

Senarai Semak Permohonan KPJKS (Hospital Swasta)

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Pra Penubuhan (Pertubuhan Perbadanan)
2.
Permohonan Pra Penubuhan (Perkongsian)
3.
Permohonan Pra Penubuhan (Tuan Punya Tunggal)
4.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
5.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan) Bahagian 1
6.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan) Bahagian 2
7.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian)
8.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian) Bahagian 1
9.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian) Bahagian 2
10.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
11.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal) Bahagian 1
12.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal) Bahagian 2
13.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
14.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan) Bahagian 1
15.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan) Bahagian 2
16.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
17.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian) Bahagian 1
18.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian) Bahagian 2
19.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
20.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal) Bahagian 1
21.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal) Bahagian 2
22.
Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan Perbadanan)
23.
Permohonan Borang 3 Renewal (Perkongsian)
24.
Permohonan Borang 3 Renewal (Tuan Punya Tunggal)
25.
Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan)
26.
Permohonan Borang 5 (Pertubuhan Perbadanan)
27.
Permohonan Borang 5 (Perkongsian)
28.
Permohonan Borang 5 (Tuan Punya Tunggal)
29.
Permohonan Borang 8
30.
Permohonan Borang 9
31.
Permohonan Salinan Pendua Perakuan Kelulusan Atau Lesen
Permohonan Pindaan Perakuan dan Lesen
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
2.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 6
3.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
4.
Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
5.
Pinda Kapasiti dan Perkhidmatan
6.
Pinda Alamat Premis
7.
Pinda Alamat Usaha Niaga
8.
Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan/Lesen
9.
Pinda Nama Premis