PUSAT HEMODIALISIS SWASTA

Senarai Semak Permohonan KPJKS (Pusat Hemodialisis Swasta)

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
2.
Permohonan Borang 1 (Perkongsian)
3.
Permohonan Borang 1 (Pertubuhan)
4.
Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
5.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
6.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
7.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan)
8.
Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
9.
Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Pertubuhan Perbadanan)
10.
Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Perkongsian)
11.
Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Pertubuhan)
12.
Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Tuan Punya Tunggal)
13.
Lampiran A
14.
Lampiran B
15.
Lampiran C
16.
Permohonan Borang 5 (Peluasan atau Pengubahan)
17.
Permohonan Borang 8 (Pindah Hak Milik Perakuan Kelulusan/Lesen)
18.
Permohonan Borang 9 (Pelupusan Perakuan Kelulusan/Lesen)
Permohonan Pindaan Perakuan Kelulusan dan Lesen
Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan
2.
Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan/Lesen
3.
Pinda Nama Premis
4.
Pinda Alamat Usaha Niaga
5.
Pinda Alamat Premis
6.
Pinda Terma dan Syarat
7.
Pinda Saiz/Kapasiti Kerusi Dialisis
8.
Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
9.
Pinda Nombor Pendaftaran Pertubuhan
10.
Pinda Perkongsian kepada Pertubuhan Perbadanan
11.
Mohon Salinan Pendua
12.
Penambahan Perkhidmatan Pesakit Luar
13.
Pertukaran Pakar Nefrologi Pelawat
14.
Pindaan Nombor Syarikat Tanpa Tukar Hak Milik