Objektif Bahagian Amalan Perubatan

  • Menggubal, menyemak dan meminda mana-mana Akta atau peraturan-peraturan di bawah Program Perubatan
  • Memantau, mengawal dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta melalui perundangan.
  • Mengendalikan dan memantau aduan-aduan teknikal dan kes medico-legal bagi kemudahan-kemudahan jagaan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Menyelaras dan memberi input teknikal berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan liberalisasi dalam perdagangan perkhidmatan kesihatan
  • Melaksanakan fungsi-fungsi Majlis Optik Malaysia. Cawangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dan Lembaga Pembantu Hospital Estet
Font Resize
Contrast
ms_MYBahasa Melayu