Objektif Cawangan Perundangan Perubatan

  • Menggubal dan mengukuhkan Undang-undang (Akta, Peraturan, Garis Panduan) bagi melindungi kepentingan sektor kesihatan negara
  • Melindungi kepentingan orang awam melalui penggubalan undang-undang yang menitikberatkan etika dan amalan yang baik oleh pengamal profesion kesihatan serta perkhidmatan dan kemudahan kesihatan.
  • Melindungi kepentingan pengamal profesion kesihatan melalui penggubalan undang-undang dan penambahbaikan undang-undang sedia ada.
  • Memastikan kepentingan sektor kesihatan negara terpelihara dalam proses liberalisasi sektor kesihatan.