Garis Panduan

1. Pendaftaran, Kelulusan & Pelesenan

1. Garis Panduan Permohonan Pendaftaran Klinik Secara Online

2. Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Perubatan Swasta

3. Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta

4. Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Bergerak

5. Garis Panduan Permohonan Pre-Establishment Bagi Pusat Hemodialisis Swasta

6. Garis Panduan Permohonan Pra Penubuhan Hospital Swasta

7. Garis Panduan Memproses Permohonan Kelulusan Kemudahan Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Bergerak Dengan Radas MAMMOGRAM 

2. Kemudahan Renal Transplan Di Hospital Swasta

1.  Garis Panduan Untuk Menubuhkan Atau Menyediakan Kemudahan Renal Transplan Di Hospital Swasta

3. Kemudahan & Perkhidmatan Water Immersion / Water Birth Di Hospital Swasta

1.  Garis Panduan Untuk Menubuhkan Atau Menyediakan Kemudahan & Perkhidmatan Water immersion / Water Birth Di Hospital Swasta

4. Kemudahan & Perkhidmatan Fototerapi Di Rumah Oleh Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

1. Garis Panduan Untuk Menubuhkan Dan/Atau Menyediakan Kemudahan & Perkhidmatan Fototerapi Di Rumah Oleh Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

5. Peranan Lembaga Pelawat Hospital Swasta

1. Garis Panduan Pelantikan Dan Peranan Lembaga Pelawat Hospital Swasta Mengikut Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998   [Akta 586]

6. Garis Panduan Berkaitan

1. Guidelines On Consent

2. Guidelines On Aesthetic Medical Practice

7. Pengurusan COVID-19

1. Garis Panduan KKM Bagi Pengurusan COVID-19 Di Malaysia