Fungsi Cawangan Medico Legal

Umum :

Mengendalikan kes kecuaian perubatan melibatkan perawatan terhadap pesakit oleh pengamal perubatan dan anggota kesihatan di kemudahan jagaan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Khusus :
  • Menetapkan polisi dan piawaian berkaitan medico legal.
  • Mengendalikan aduan medico legal (berkaitan kecuaian perubatan).
  • Menyelesaikan tuntutan ganti rugi melalui pembayaran ex gratia.
  • Koordinasi bersama Jabatan Peguam Negara bagi kes saman kecuaian perubatan.
  • Menjalankan aktiviti survelans dan audit kes medico legal.
  • Melaksanakan aktiviti pengukuhan kompetensi dan pengetahuan medico legal.