Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Dasar EKSA

Amalan EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat.

Objektif EKSA

  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.
  • Membantu meningkatkan disiplin diri, kreativiti dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga IPKKM.
  • Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.
  • Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif.