Borang Berkaitan Dengan KPJKS

A. Pelesenan

1. Permohonan Untuk Kelulusan Menubuhkan Atau Menyenggarakan Kemudahan Atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

2. Permohonan Lesen Atau Pembaharuan Lesen Untuk Mengendalikan Atau Menyediakan Kemudahan Atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

3. Permohonan Bagi Peluasan Atau Pengubahan Kepada Kemudahan Atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Berlesen

4. Permohonan Bagi Pemindahan Hakmilik Atau Penyerahhakan Kelulusan Atau Lesen Kemudahan Atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

5. Permohonan Bagi Pelupusan Kelulusan Atau Lesen Kemudahan Atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

B. Pendaftaran

1. Permohonan Bagi Pendaftaran Untuk Menubuhkan Atau Menyenggarakan Atau Mengendalikan Atau Menyediakan Klinik Perubatan Swasta Atau Klinik Pergigian Swasta

2. Permohonan Bagi Pemindahan Hakmilik Atau Penyerahhakan Perakuan Pendaftaran

3. Permohonan Bagi Melupuskan Perakuan Pendaftaran

C. Borang Assessable Death

1. Assessable Death Notification Form For Private Healthcare Facility or Service

D. Borang Incident Reporting

1. Incident Reporting Notification For Private Sector

2. Incident Reporting Notification For Private Sector (January-June)

3. Incident Reporting Notification For Private Sector (July-December)

E. Borang Ahli Lembaga Pelawat

1. Borang Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat Oleh YBMK

2. Borang Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat Oleh Hospital Swasta

F. Borang Berkaitan Kesihatan Mental

1. Kemasukan Secara Sukarela Ke Hospital Psikiatri

2. Perintah Penahanan Di Hospital Psikiatri Oleh Pengamal Perubatan Berdaftar Supaya Pesakit Sukarela Ditahan

3. Permohonan Bagi Kemasukan Sebagai Pesakit Tidak Sukarela Ke Hospital Psikiatri Oleh Saudara Pesakit

4. Saranan Bagi Kemasukan Sebagai Pesakit Tidak Sukarela Di Hospital Psikiatri Oleh Pegawai Perubatan Atau Pengamal Perubatan Berdaftar

5. Perintah Kemasukan Sebagai Pesakit Tidak Sukarela Ke Hospital Psikiatri Oleh Pegawai Perubatan Atau Pengamal Perubatan Berdaftar

6. Perintah Bagi Penahanan Pesakit Tidak Sukarela Oleh Pengarah Perubatan

7. Perintah Bagi Tahanan Lanjut Pesakit Tidak Sukarela Di Hospital Psikiatri Oleh Dua Orang Pegawai Perubatan Atau Pengamal Perubatan Berdaftar

8. Perintah Tahanan Lanjut Pesakit Tidak Sukarela Di Hospital Psikiatri Oleh Lembaga Pelawat

9. Arahan Bagi Tahanan Lanjut Pesakit Tidak Sukarela Di Hospital Psikiatri Oleh Lembaga Pelawat

10. Permohonan Supaya Pesakit Tidak Sukarela Dibenarkan Keluar Dari Hospital Psikiatri

11. Pemberitahuan Kepada Mahkamah Berkenaan Pelepasan Pesakit

12. Arahan Pemindahan Pesakit Tidak Sukarela Ke Hospital Psikiatri Yang Lain

G. Borang Berkaitan Majlis Optik Malaysia

1. Borang-Borang berkaitan Majlis Optik Malaysia Boleh Di Capai Melalui Laman Web Rasmi Majlis Optik Malaysia Di : https://moc.moh.gov.my/en/

Font Resize
Contrast
ms_MYBahasa Melayu