Arahan Am Menteri Kesihatan

Bil.
Perkara
Tindakan
1.
Bil. 1/2021 (Penglibatan Hospital Swasta dan Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Sebagai Pusat Pemberian Vaksin (PPV) dan Pelaksanaan Saringan COVID-19 Dalam Program Outreach (Di Luar Kawasan Premis).
2.
Bil. 1/2020 (Self-Declaration Kemudahan dan Perkhidmatan Screening dan Triaging (S&T) Bagi COVID-19 Di Klinik Perubatan Swasta, Pusat Jagaan Ambulatori Swasta dan Hospital Swasta Yang Berdaftar Atau Berlesen Di Bawah Akta 586).
3.
Bil. 2/2020 (Self-Declaration Bagi Menyediakan Health Screening Booth (HSB) Oleh Klinik Perubatan Swasta Yang Berdaftar Di Bawah Akta 586).
4.
Bil. 1/2019 (Garis Panduan Pelantikan Dan Peranan Lembaga Pelawat Hospital Swasta Mengikut Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586]).