Home / Senarai Pegawai Bersara


Senarai nama warga Bahagian Amalan Perubatan yang bersara adalah seperti berikut:-

 
Bil.
Nama
Gred
Caw/Bhgn/Unit
Tarikh Kuatkuasa
1.
Dr. Nik Shamsidah binti Nik Ibrahim
UD54 Cawangan Penggubalan Akta
31/5/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Senarai_Pegawai_Bersara