Home / Senarai KPJKS yang telah diluluskan bagi COVID-19


Perkhidmatan Health Screening Booth dan Screening & Triaging Bagi COVID-19

 

1. Senarai Klinik Perubatan Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menyediakan Health Screening Booth

 

2. Senarai Klinik Perubatan Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19

 

3. Senarai Hospital Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19

 

4. Senarai Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Menjalankan Screening & Triaging Bagi COVID-19

 

 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Senarai_KPJKS_yang_telah_diluluskan_bagi_COVID-19