Home / Senarai KPJKS


 

 folder itemSenarai Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta

  

   arrowSenarai KPJKS yang telah diluluskan bagi menyediakan perkhidmatan Health Screening Booth dan Screening & Triaging Bagi COVID-19 
   arrowSenarai Pusat Hemodialisis Swasta 
   arrowSenarai Klinik Perubatan Swasta
   arrowSenarai Klinik Pergigian Swasta
 

 arrowSenarai Hospital Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Pre-Establishment dan/atau Kelulusan Menubuhkan/Menyenggarakan 

 

 arrowSenarai Pusat Hemodialisis Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Pre-Establishment dan/atau Kelulusan Menubuhkan/Menyenggarakan 

   arrowBilangan KPJKS Yang Berdaftar atau Berlesen Bawah Akta 586   
   arrowSenarai Hospital Swasta Berlesen Bawah Akta 586 (sehingga Dec 2020) 
   arrowSenarai ACC Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Bank Darah Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Kemudahan Gabungan Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Rumah Bersalin Swasta Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Hospis Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Pusat Kesihatan Psikiatrik Swasta  Berlesen (sehingga Dec 2020)
   arrowSenarai Rumah Jagaan Kejururawatan Psikiatrik Swasta Berlesen (sehingga Dec 2020)

  


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Senarai_KPJKS