Home / Piagam Pelanggan Bahagian Amalan Perubatan


Piagam Pelanggan 

Bahagian ini bertekad, komited dan sentiasa berusaha untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada setiap pelanggan dengan:

  • Sentiasa memberi layanan dengan sopan dan mesra;
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang berkualiti dengan mengambil kira keperluan pelanggan;
  • Semua aduan terhadap bahagian amalan perubatan akan diberi maklumbalas bertulis dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan;
  • 80% aktiviti tahunan Cawangan / Unit yang dirancang akan dilaksanakan setiap tahun;
  • Menyediakan atau menyiapkan dokumen/ maklumbalas/ laporan/ polisi/ garis panduan/ sijil/ perakuan/ lesen/ bayaran/ penilaian permohonan/ tawaran dalam masa yang ditetapkan kepada pelanggan-pelanggan luaran;
  • Keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan dalam cawangan akan dipenuhi setiap tahun. 
Pencapaian Piagam Pelanggan (Tahun 2013)
 
 
Bil. Indikator Sasaran Mencapai Sasaran
Tidak Mencapai Sasaran
Jumlah Perkhidmatan
Bilangan
Peratus
Bilangan
Peratus
 Bilangan
 1.0 Semua aduan Unit / Cawangan akan diberi maklumbalas bertulis dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan
100%
 1/1  100%  - -
1
 2.0 80% aktiviti tahunan cawangan / unit yang dirancang dapat dilaksanakan setiap tahun
 80% 126
 86.9%  - -
 145
 3.0 Akan menyediakan / menyiapkan dokumen / maklumbalas / laporan / polisi / garsipanduan / sijil / lesen / bayaran / penilaian permohonan / tawaran dalam masa yang ditetapkan kepada pelanggan-pelanggan luaran
 100% 4833
 89.5% 566
10.5
 5399
 4.0 Keperluan 7 hari latihan untuk semua kakitangan dalam cawangan / unit akan dipenuhi setiap tahun
100%
 125 100%
 -  -  125
 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Piagam_Pelanggan_Bahagian_Amalan_Perubatan