Home / Pengenalan Cawangan Penggubalan Akta


Latar Belakang           

Cawangan Penggubalan Akta, Bahagian Amalan Perubatan bertanggungjawab untuk menggubal atau meminda mana-mana Akta dan Peraturan-peraturan di bawah Program Perubatan dan bertindak sebagai sekretariat teknikal globalisasi Kementerian Kesihatan Malaysia.                                                                                                                                             

kembali

 

 

 


 

 

 

 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Pengenalan_Cawangan_Penggubalan_Akta