Home / Pendaftaran, Kelulusan dan Pendaftaran


 

 folder item PENDAFTARAN, KELULUSAN DAN PELESENAN

 


Prosedur Permohonan berkaitan KPJKS

   
Garis panduan permohonan Pendaftaran Klinik secara online
   

Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Perubatan Swasta 
   
Senarai Semak Pemeriksaan Penyelenggaraan Rantaian Sejuk Bagi Klinik Perubatan Swasta
   

Garis Panduan Memproses Permohonan Pendaftaran Klinik Bergerak
   

Borang Permohonan yang Berkaitan dengan KPJKS (MANUAL)
   
   

Garis Panduan Permohonan Pre -Establishment bagi Pusat Hemodialisis Swasta
   
Senarai Semak Pelan Lantai dan Lawatan Pemeriksaan
   
Senarai Semak Permohonan KPJKS :
         Hospital Swasta
         Pusat Jagaan Ambulatori Swasta
         Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta
         Rumah Bersalin Swasta
         Bank Darah Swasta
         Pusat Hemodialisis Swasta
         Hospis Swasta
         Klinik Swasta
 


 

 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Pendaftaran%2C_Kelulusan_dan_Pendaftaran