Home / Objektif Cawangan Penggubalan Akta


Objektif

  • Menggubal dan mengukuhkan Undang-Undang (Akta, Peraturan-Peraturan, Garis Panduan) bagi melindungi kepentingan sektor kesihatan negara.

  • Melindungi kepentingan orang awam melalui penggubalan undang-undang yang menitikberatkan etika dan amalan yang baik oleh pengamal profesion kesihatan serta perkhidmatan dan kemudahan kesihatan.

  • Melindungi kepentingan pengamal profesion kesihatan melalui penggubalan undang-undang dan penambahbaikkan undang-undang sedia ada.

  • Memastikan kepentingan sektor kesihatan negara terpelihara dalam proses liberalisasi sektor kesihatan.

 
 
     kembali 


 

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Objektif_Cawangan_Penggubalan_Akta