Home / Objektif Bahagian Amalan Perubatan


 
Objektif
  • Menggubal, menyemak dan meminda mana-mana Akta atau Peraturan-peraturan di bawah Program Perubatan.
  • Memantau (monitor), mengawal (control) dan mengawalselia (regulate) kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta melalui perundangan.

  • Mengendalikan dan memantau aduan-aduan teknikal dan kes mediko legal bagi kemudahan-kemudahan jagaan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Menyelaras dan memberi input teknikal berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan liberalisasi dalam perdagangan perkhidmatan kesihatan.

  • Melaksanakan fungsi-fungsi Majlis Optik Malaysia, Lembaga Pembantu Perubatan dan Lembaga Pembantu Hospital Estet.

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Objektif_Bahagian_Amalan_Perubatan