Home / Misi dan Visi Bahagian Amalan Perubatan


Misi

Ke arah perkhidmatan jagaan kesihatan yang selamat dan berkualiti

Visi

Memastikan standard perkhidmatan jagaan kesihatan yang selamat, cekap dan berkualiti melalui pemantauan, perundangan, pengawalan dan pengawalseliaan


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Misi_dan_Visi_Bahagian_Amalan_Perubatan