Home / Lembaga Pembantu Perubatan


Lembaga Pembantu Perubatan

Pengenalan

Objektif

Fungsi

Piagam Pelanggan

Pengerusi/Pendaftar Lembaga Pembantu Perubatan 

Ahli Lembaga Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977

Carta Organisasi

 

Lembaga Pembantu Hospital Estet

Pengenalan

Objektif

Fungsi

Piagam Pelanggan

Carta Organisasi

 

 

 

 

kembali

 

 


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Lembaga_Pembantu_Perubatan