Home / KLINIK SWASTA - SENARAI SEMAK PERMOHONAN


SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS (KLINIK SWASTA)

 

 KLINIK PERUBATAN SWASTA
 
      Permohonan Borang A
       
      Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
       
      Permohonan Borang E (Pelupusan Perakuan)
       
      Dokumen Pewaris
       
      Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
            Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
            Pinda Nama Klinik
            Pinda Alamat Klinik
            Pinda Jenis Usaha Niaga
            Penambahan Perkhidmatan Estetik
            Ubah Waktu Operasi
            Permohonan Salinan Pendua
            Tarik Balik Permohonan Pendaftaran
       
       
 KLINIK PERGIGIAN SWASTA
 
      Permohonan Borang A
       
      Permohonan Borang D (Pindah Hak Milik)
           Pemegang Perakuan Registered Dental Practitioner
           Pemegang Perakuan Pertubuhan Perbadanan
       
      Permohonan Borang E (Pelupusan Perakuan)
       
      Dokumen Pewaris
       
      Permohonan Pindaan Butiran Perakuan Pendaftaran
           Pinda Orang Yang Bertanggungjawab (OYB)
           Pinda Nama Klinik
           Pinda Alamat Klinik
           Pinda Jenis Usaha Niaga
           Ubah Waktu Operasi
           Permohonan Salinan Pendua
           Tarik Balik Permohonan Pendaftaran

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=KLINIK_SWASTA_-_SENARAI_SEMAK_PERMOHONAN