Home / HOSPITAL SWASTA-SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS


 

 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS (HOSPITAL SWASTA)

   
  Permohonan Pra Penubuhan-(Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Pra Penubuhan-(Perkongsian)
  Permohonan Pra Penubuhan-(Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)-Bahagian 1
  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)-Bahagian 2
  Permohonan Borang 1 (Perkongsian) 
  Permohonan Borang 1 (Perkongsian)-Bahagian 1 
  Permohonan Borang 1 (Perkongsian)-Bahagian 2 
  Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
  Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)- Bahagian 1
  Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)- Bahagian 2
   
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)-Bahagian 1
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)-Bahagian 2
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)- Bahagian 1
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)- Bahagian 2
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)- Bahagian 1
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)- Bahagian 2
   
  Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Renewal (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Renewal (Tuan Punya Tunggal)
  Permohonan Borang 3 Renewal (Pertubuhan)
   
  Permohonan Borang 5 (PertubuhanPerbadanan)
  Permohonan Borang 5 (Perkongsian)
  Permohonan Borang 5 (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 8
   
  Permohonan Borang 9
   
  Permohonan Salinan Pendua Perakuan Kelulusan atau Lesen
   
  Permohonan Pindaan Perakuan dan Lesen
        Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 2/10
        Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan Borang 6
        Pinda Orang Yang Bertanggungjawab(OYB)
        Pinda Lesen Gugur Terma dan Syarat
        Pinda Kapasiti dan Perkhidmatan
        Pinda Alamat Premis
        Pinda Alamat Usaha Niaga
        Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan /Lesen
        Pinda Nama Premis

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=HOSPITAL_SWASTA-SENARAI_SEMAK_PERMOHONAN_KPJKS