Home / HEMO PRE B2


SENARAI PUSAT HEMODIALISIS YANG MENDAPAT KELULUSAN PRE-ESTABLISHMENT DAN MENUBUHKAN/MENYENGGARAKAN

 

 

 SENARAI PUSAT HEMODIALISIS SWASTA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN PRE-ESTABLISHMENT

 arrowSEHINGGA 10 JULAI 2018  

 

 SENARAI PUSAT HEMODIALISIS SWASTA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN MENUBUHKAN/MENYENGGARAKAN

 arrowSEHINGGA 26 JULAI 2018   


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=HEMO_PRE_B2