Home / Fungsi Cawangan Penggubalan Akta


 
Fungsi 
  • Menggubal rang undang-undang atau akta berkaitan perubatan di bawah Program Perubatan.

  • Meminda akta-akta sedia ada berkaitan perubatan mengikut perkembangan dan keperluan semasa.

  • Menderaf peraturan-peraturan di bawah sesuatu akta berkaitan perubatan.

  • Meminda peraturan-peraturan di bawah sesuatu akta berkaitan perubatan.

  • Menderaf standard atau garis panduan berkaitan perubatan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia.

  • Bertindak sebagai sekretariat teknikal globalisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasi perancangan liberalisasi sektor kesihatan.

  kembali
 
 


 

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Fungsi_Cawangan_Penggubalan_Akta