Home / Fungsi Cawangan Medico Legal


Fungsi

  1. Mengendalikan dan menyelaras aduan awam melibatkan premis kesihatan kerajaan

  2. Bertindak selaku penasihat dan pakar rujuk dalam menangani dan menyiasat kes-kes berpotensi medico legal dan kes-kes medico legal

  3. Menyelaras dan menyelesaikan kes-kes tuntutan gantirugi melibatkan kecuaian perubatan melalui pembayaran ex gratia

  4. Bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara (JPN) dan Pejabat Penasihat Undang-Undang KKM dalam menangani kes medico legal yang dibawa ke mahkamah

  5. Mengenalpasti dan mengendalikan jenis latihan yang diperlukan

  6. Mengenalpasti dan menyediakan Arahan, Garis Panduan dan lain-lain untuk digunakan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan medico legalkembaliLaman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Fungsi_Cawangan_Medico_Legal