Home / Fungsi Bahagian Amalan Perubatan


 
Fungsi
 1. Perundangan

  • Menggubal undang-undang baru yang berkaitan dengan amalan perubatan.
  • Pindaan undang-undang sedia ada yang berkaitan dengan amalan perubatan.
  • Penyelaras teknikal untuk perdagangan perkhidmatan kesihatan.
 2. Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] dan peraturan-peraturannya:-

  (i)
  Pendaftaran  - klinik perubatan swasta
   - klinik pergigian swasta
       
  (ii) Perlesenan kemudahan
  jagaan kesihatan swasta
   - Hospital swasta
   - Hospital psikiatrik swasta
   - Pusat kesihatan ambulatori /
     jagaan swasta

   - Rumah kejururawatan swasta
   - Rumah kejururawatan
     psikiatrik swasta

   -Rumah bersalin swasta
   -Bank darah swasta

   -Pusat hemodialisis swasta
   - Hospis swasta
   -Pusat komuniti kesihatan
    mental swasta

       
  (iii)
   Mengawalselia organisasi jagaan yang diuruskan
  (Managed Care Organisation-MCO)
       
 3. Mengendalikan aduan-aduan dari kemudahan-kemudahan jagaan kesihatan Kerajaan dan swasta.  

 4. Mengendalikan kes-kes medico legal.

 5. Pendaftaran pengamal perubatan, pembantu perubatan, juruoptik dan optometri.


Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Fungsi_Bahagian_Amalan_Perubatan