Home / Alamat Cawangan Bahagian Amalan Perubatan


Alamat Cawangan


 1. Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS)
  Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya
  Tel:03-88831307   Fax:03-88810902

 2. Cawangan Penggubalan Akta (AKTA)
  Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya
  Tel:03-88831364  Fax:03-8881328

 3. Cawangan Medico Legal (MEDICO LEGAL)
  Bahagian Amalan Perubatan, Aras 4, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya
  Tel:03-88831191  Fax:03-8881225

 4. Lembaga Pembantu Perubatan (LPP)
  Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya
  Tel:03-88831380   Fax:03-88831490

 5. Majlis Optik Malaysia (MOM)
  Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 Putrajaya
  Tel:03-88831396   Fax:03-88831432

 6. Majlis Perubatan Malaysia (MMC)
  Ground Floor, Block B,
  Jalan Cenderasari
  50590
  Kuala Lumpur
  Malaysia
  Tel:03-22628480, 03-22628481, 03-22628482

Laman Web Rasmi Bahagian Amalan Perubatan

http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Alamat_Cawangan_Bahagian_Amalan_Perubatan