Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Objektif Cawangan Penggubalan Akta

Objektif

  • Menggubal dan mengukuhkan Undang-Undang (Akta, Peraturan-Peraturan, Garis Panduan) bagi melindungi kepentingan sektor kesihatan negara.

  • Melindungi kepentingan orang awam melalui penggubalan undang-undang yang menitikberatkan etika dan amalan yang baik oleh pengamal profesion kesihatan serta perkhidmatan dan kemudahan kesihatan.

  • Melindungi kepentingan pengamal profesion kesihatan melalui penggubalan undang-undang dan penambahbaikkan undang-undang sedia ada.

  • Memastikan kepentingan sektor kesihatan negara terpelihara dalam proses liberalisasi sektor kesihatan.

 
 
     kembali 


 
Recommend this page to a friend! Prepare to print