Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Objektif CKAPS

Objektif 

Untuk memantau, mengawal dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dengan menguatkuasakan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] dan akta-akta yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

 

kembali 

 


Recommend this page to a friend! Prepare to print