Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / HEMODIALISIS-SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS

 

 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS (PUSAT HEMODIALISIS SWASTA)

  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 1 (Perkongsian) 
  Permohonan Borang 1 (Pertubuhan)
  Permohonan Borang 1 (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Pertubuhan)
  Permohonan Borang 3 Lesen Baru (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Pertubuhan Perbadanan)
  Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Perkongsian)
  Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Pertubuhan)
  Permohonan Borang 3 Pembaharuan Lesen (Tuan Punya Tunggal)
   
  Permohonan Borang 5 (Peluasan atau Pengubahan)
   
  Permohonan Borang 8 (Pindah Hak Milik Perakuan Kelulusan/Lesen)
   
  Permohonan Borang 9 (Pelupusan Perakuan Kelulusan/Lesen)
   
  Permohonan Pindaan Perakuan Kelulusan dan Lesen
        Mohon Lanjut Perakuan Kelulusan
        Pinda Nama Pemegang Perakuan Kelulusan /Lesen
        Pinda Nama Premis
        Pinda Alamat Usaha Niaga
        Pinda Alamat Premis
        Pinda Terma dan Syarat
        Pinda Saiz / Kapasiti Kerusi Dialisis
        Pinda Orang Yang Bertanggungjawab(OYB)
        Pinda Nombor Pendaftaran Pertubuhan
        Pinda Perkongsian kepada Pertubuhan Perbadanan
        Mohon Salinan Pendua
        Penambahan Perkhidmatan Pesakit Luar
        Pertukaran Pakar Nefrologi Pelawat
Recommend this page to a friend! Prepare to print

MyCKAPS