SUDUT EKSA

Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Fungsi Majlis Perubatan Malaysia

Fungsi Majlis Perubatan Malaysia

Melindungi, mempromosi dan memastikan kesihatan dan keselamatan masyarakat yang menerima rawatan perubatan melalui :

 • Mendaftar doktor yang berkelayakkan sahaja
 • Menentukan dan mempromosikan amalan perubatan yang baik
 • Memperaku dan mengekalkan standard pendidikan perubatan yang tertinggi
 • Mengambil tindakan secara tegas dan saksama terhadap pengamal perubtan yang diragui kebolehan mengamalnya.

Bagi tujuan di atas, fungsi utama Majlis telah diperuntukkan di bawah undang - undang seperti berikut ;

 • Memperakukan pendaftaran pengamal perubatan
 • Mewujud dan mengekalkan suatu daftar perubatan yang menyenaraikan semua pengamal perubatan yang berdaftar di Malaysia
 • Mengeluarkan Sijil Perakuan Amalan kepada pengamal perubatan yang berdaftar
 • Mempromosi, mengiktiraf dan mengakretasi program - program serta intitusi - institusi pendidikan dan latihan perubatan.
 • Menentukan dan mengawal perilaku dan tata etika yang pengamal perubatan yang berdaftar
 • Mempertimbangkan kes pengamal perubatan yang mungkin tidak layak untuk mengamal perubatan di atas sebab kesihatan fizikal dan mentalnya.
 • Memantau kompentasi pengamal perubatan
 • Menasihat dan membuat syor kepada Menteri Kesihatan mengenai hal - hal berkaitan amalan perubatan di Malaysia.
 • menjalankan fungsi - fungsi lain bagi melaksanakan peruntukan di dalam Akta Perubatan 1971 atau seperti yang ditetapkan oleh Menteri.

kembali

 

 

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print

eBook

eBuletin

Tarikh Kemaskini

13 Februari 2020