Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Fungsi Lembaga Pembantu Perubatan

Fungsi

 • Bertanggungjawab ke atas pendaftaran Pembantu Perubatan.

 • Mengawal tatakelakuan termasuk pelaksanaan Kod Etika Pembantu Perubatan.

 • Menentu dan meluluskan sukatan pelajaran dan kandungan kursus asas Pembantu Perubatan.

 • Menolak atau meluluskan orang yang ingin berdaftar sebagai Pembantu Perubatan.

 • Menentukan kelayakan bagi membolehkan seseorang itu didaftarkan di bawah Akta ini.

 • Mengawalselia latihan Pembantu Perubatan.

 • Mengadakan Peperiksaan Akhir Pembantu Perubatan dengan kerjasama BPL KKM / swasta.

 • Mengeluarkan Sijil Pendaftaran, Sijil Perakuan Pendaftaran Tahunan (APC) serta lencana.

 • Mengiktiraf status institusi-institusi yang menawarkan kursus latihan Pembantu Perubatan.

 • Menyiasat aduan berkaitan dengan amalan serta tatakelakuan Pembantu Perubatan.

 • Menyediakan garis panduan, S.O.P dan protokol bagi perkhidmatan Pembantu Perubatan.

 • Membantu Bahagian Amalan Perubatan:-

 1. Mewujudkan Piawaian Kerja untuk Pembantu Perubatan dan StaddAuksiliari.

 2. Menyediakan kajian dan Penyediaan Garis Panduan, Protokol dan Prosedur:-

 • Pembangunan dan Penilaian berterusan ke atas perkhidmatan Pembantu Perubatan.
 • Menetapkan piawaian amalan kerja.
 • Justifikasi keperluan jawatan baru dan kenaikan pangkat.
 • Perancangan perkembangan kerjaya dan latihan pembantu perubatan.
 • Peranan "Expanded & Extended".
 • Memberi input teknikal dan khidmat nasihat Perkhidmatan.

 • Merancang keperluan sumber manusia bagi perkhidmatan yang sedia ada dan baru.

 • Kajian dan pembangunan (R & D).
kembali

 
 
 
 

Recommend this page to a friend! Prepare to print

SUDUT EKSA

eBuletin

Muat Turun Aplikasi


Tarikh Kemaskini

24 Jun 2019