Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Borang-Orang Awam

Muat Turun Borang

CAWANGAN KAWALAN AMALAN PERUBATAN SWASTA(CKAPS)

BORANG PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN KPJKS

NAMA BORANG
 MUATTURUN
   
PERLESENAN  
Permohonan untuk Kelulusan Menubuhkan atau Menyenggarakan Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta
 BORANG 1
   
Permohonan Lesen atau Pembaharuan Lesen untuk Mengendalikan atau Menyediakan Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta       BORANG 3
   
Permohonan bagi Peluasan atau Pengubahan kepada Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Berlesen  BORANG 5
   
Permohonan bagi Pemindahan Hakmilik atau Penyerahhakan Kelulusan atau Lesen Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta  BORANG 8
   
Permohonan bagi Pelupusan Kelulusan atau Lesen Kemudahan atau Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta  BORANG 9
   
PENDAFTARAN
 
Permohonan Bagi Pendaftaran untuk Menubuhkan atau Menyenggarakan atau Mengendalikan atau Menyediakan Klinik Perubatan Swasta atau Klinik Pergigian Swasta  BORANG A
   
Permohonan bagi Pemindahan Hakmilik atau Penyerahhakan Perakuan Pendaftaran  BORANG D
   
Permohonan bagi Melupuskan Perakuan Pendaftaran  BORANG E

 

 BORANG ASSESSABLE DEATH

NAMA BORANG
MUATTURUN
   
Assessable Death Notification Form for Private Healthcare Facility or Services Form AD-1 

 

 BORANG INCIDENT REPORTING

NAMA BORANG
MUATTURUN
   
Incident Reporting Notification for Private Sector
Form IR-1 
   
Incident Reporting Notification for Private Sector (January-June)  Form IR-2A
   
Incident Reporting Notification for Private Sector (July-December)  Form IR-2B

 

 BORANG AHLI LEMBAGA PELAWAT

NAMA BORANG

   
Borang Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat oleh YBMK  
   
Borang Pencalonan Ahli Lembaga Pelawat oleh Hospital Swasta  

 

MAJLIS OPTIK MALAYSIA

Borang-borang berkaitan Majlis Optik Malaysia boleh di capai melalui Laman Web Rasmi Majlis Optik Malaysia di http://moc.moh.gov.my/

     

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print