Direktori    Maklumbalas   Soalan Lazim
Laman Utama
Informasi terkini
Profesion PPP
Direktori LPP
Penerbitan
Kerjaya
Soalan Lazim
Hubungi Kami


MSQH
MyCPD
MS ISO SPA
BLESS JPA
HRMIS
ANM
1GovUC BPH
MOH Jab. Pendidikan Tinggi
Persatuan Pembantu Perubatan Kesatuan Kebangsaan PPP
KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN
e-Book
Buku rujukan kerjaya Penolong Pegawai Perubatan
yang disediakan
oleh Bahagian Sumber Manusia
- Rujukan Portal SPA
- Latihan Separa Perubatan Penolong Pegawai Perubatan
- Ijazah Sarjanamuda Sains Perubatan Kecemasan
- Semakan Sistem Pengiktirafan Kelayakan Perkhidmatan Awam
Gred: U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional, Sokongan (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Kem./Jab.: Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Jadual Gaji:
Gred Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
U29
RM1,312.00
RM5,173.00
RM145.00
U32
RM2,214.00
RM5,774.00
RM155.00
U36
RM3,455.00
RM6,885.00
RM180.00
U41
RM2,260.00
RM8,756.00
RM225.00
U42
RM2,260.00
RM8,756.00
RM225.00
U44
RM3,423.00
RM9,560.00
RM250.00
U48
RM5,008.00
RM10,689.00
RM270.00
U52
RM5,642.00
RM11,289.00
RM290.00
U54
RM5,942.00
RM11,976.00
RM320.00
 
Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
LANTIKAN KE GRED U29
(a) (i) Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
GRED U29 [ Gaji Permulaan : RM1,687.59 ]
     
LANTIKAN KE GRED U41
(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan  daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.
GRED U41 [ Gaji Permulaan : RM2,260.00 ]
     
Deskripsi Tugas :
 
Penolong Pegawai Perubatan Gred U29
1. Peranan Primer
  1.1 Penjagaan Perubatan Primer
    i. Memeriksa, mendiagnosis dan merawat penyakit yang ringan.
    ii. Memberikan pendidikan kesihatan berkaitan kepada individu, kumpulan dan masyarakat.
    iii. Mendispens, memesan dan menyimpan ubat-ubatan.
    iv. Membantu dalam program latihan paramedikal dan auksiliari kakitangan di bawah seliaannya.
    v. Menyimpan semua rekod yang berkaitan dengan pendaftaran, penjagaan pesakit dan kematian.
       
  1.2 Penjagaan Kemalangan dan Kecemasan
    i. Memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan dan merujukkan kes-kes berkenaan untuk pengendalian selanjutnya kepada Pegawai Perubatan.
    ii. Sebagai Ketua Pasukan Ambulan dan memberi rawatan kecemasan mengikut protokol yang telah ditetapkan.
       
  1.3 Pentadbiran
    i. Tugas-tugas penyeliaan kakitangan di bawah jagaannya serta memeriksa dan menyimpan alat pemulihan dan bekalan perubatan di Jabatan Pesakit Luar, Jabatan Kemalangan dan Kecemasan serta Ambulan.
    ii. Menguruskan bilik mayat dan pemeriksaan bedah siasat mayat di hospital.
       
2. Peranan Khusus
  2.1 Penjagaan khusus di Unit-unit Khas dan wad-wad seperti Unit Ortopedik, Psikiatrik, Kardiologi dan lain-lain.
  2.2 Menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan mengendalikan latihan di jabatan atau program tertentu.
       
Penolong Pegawai Perubatan Gred U41
i Memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat dari aspek kuratif, pencegahan, promosi dan pemulihan dalam sistem perkhidmatan kesihatan di Malaysia.
ii Memberi rawatan kuratif, pencegahan serta perkhidmatan bantuan kecemasan di Pusat-pusat Kesihatan termasuk Dispensari Statik dan Bergerak, Jabatan Pesakit Luar dan Jabatan Kemalangan dan Kecemasan.
iii Memberi rawatan awal dan segera serta sokongan bagi semua kes kecemasan dan merujukkan kes-kes berkenaan untuk pengendalian selanjutnya kepada pegawai perubatan.

Hakcipta Terpelihara - Kementerian Kesihatan Malaysia
Paparan terbaik menggunakan Mozila Firefox  3.0 dan ke atas
PETA LAMAN/PENAFIAN
/PRIVASI/KESELAMATAN