SUDUT EKSA

Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Slogan Budaya Korporat

PengumumanJom Follow akaun Twitter Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta(CKAPS), Bahagian Amalan Perubatan. Dapatkan info terkini tentang Kawalan, Kawalselia dan pemantauan Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta
***************************************
Senarai Hospital Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Pre-Establishment dan/atau Kelulusan Menubuhkan/Menyenggarakan
***************************************
Senarai Pusat Hemodialisis Swasta Yang Telah Mendapat Kelulusan Pre-Establishment dan/atau Kelulusan Menubuhkan/Menyenggarakan
***************************************
Bilangan KPJKS Yang Berdaftar atau Berlesen Bawah Akta 586
***************************************
MedPCs - Modul Approval LIVE di Portal MedPCs
Mulai 2 Januari 2018, layari www.medpcs.moh.gov.my bagi memohon kelulusan bagi menubuhkan atau menyenggara kemudahan atau perkhidmatan jagaan kesihatan swasta (KPJKS) di Malaysia daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Hubungi 03-8883 1309 atau ckaps@moh.gov.my untuk pertanyaan yang berkaitan

***************************************
MedPCs - Modul Approval is now LIVE at MedPCs portal
Effective 2 January 2018,please visit www.medpcs.moh.gov.my to log in your application to establish or maintain a private healthcare facility or service in Malaysia to the Ministry of Health
Contact 03-8883 1309 or ckaps@moh.gov.my for relevant inquiries
***************************************
SENARAI SEMAK PELAN LANTAI DAN LAWATAN PEMERIKSAAN
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI HOSPITAL SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI PUSAT JAGAAN AMBULATORI SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI RUMAH JAGAAN KEJURURAWATAN SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI RUMAH BERSALIN SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI BANK DARAH SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI PUSAT HEMODIALISIS SWASTA
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI HOSPIS
***************************************
SENARAI SEMAK PERMOHONAN KPJKS BAGI KLINIK SWASTA
***************************************
ARAHAN KETUA PENGARAH KESIHATAN BILANGAN 1 TAHUN 2018- GARIS PANDUAN UNTUK MENUBUHKAN DAN/ATAU MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN FOTOTERAPI DI RUMAH OLEHKEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA
***************************************
Mulai 1 Januari 2019, semua bayaran Fi perlu menggunakan Kiriman Wang atau Bank Draft sahaja
Cek Syarikat dan Wang Pos tidak diterima

***************************************
Bagi pemohon Borang B, Borang C, Borang 4: Sila pastikan Tuan/Puan mengemukakan Format A/ Format B yang telah di sahkan bersama-sama dengan Fi pengeluaran yang dihantar kepada CKAPS. Fi pengeluaran yang tidak disertakan dengan Format A/ Format B yang telah di sahkan akan di pulangkan semula kepada Tuan/Puan
***************************************
ARAHAN AM MENTERI KESIHATAN BILANGAN 1 TAHUN 2019- Garis Panduan Dan Peranan Lembaga Pelawat Hospital Swasta Mengikut Akta Perkhidmatan Dan Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta 1988 (Akta 586)
***************************************
ARAHAN AM MENTERI KESIHATAN BILANGAN 2 TAHUN 2019- Permohonan Menyediakan Health Screening Booth Oleh Klinik Perubatan Swasta (Umum) Yang Berdaftar Di Bawah Akta 586

Jom Ikrar

eBook

eBuletin

Tarikh Kemaskini

30 September 2019